Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Γενικού Λυκείου Νεάπολης, μέσα από την οποία φιλοδοξούμε να επεκτείνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία και έξω των ορίων του σχολικού χώρου.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι μας είναι οι κοινοί στόχοι όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας, η διαφορετικότητά μας πιστεύουμε ότι έγκειται στον τρόπο και στην προσπάθεια όλων μας.

Οδηγούμε τους μαθητές στη γνώση, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, ενισχύοντάς την με πολλαπλές δράσεις παράλληλες, ώστε να παρέχουμε παιδεία και όχι απλά εκπαίδευση. Συνοδοιπόροι στην προσπάθειά μας αυτή οι γονείς και η τοπική κοινωνία.

Πετυχαίνουμε τους στόχους μας; Το μέλλον θα δείξει. Εμείς πάντως - δάσκαλοι και μαθητές - σχεδιάζουμε και πορευόμαστε στο μέλλον "...με λογισμό και μ' όνειρο".

Μαρία Κωστάκη
Φιλόλογος
Δ/ντρια