FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εκτύπωση
ΑΛΛΑΞΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.       Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξη της λειτουργίας του, η οποία είναι στις 8.15 και παραμένουν μέχρι τη λήξη του ωραρίου στις 14.00. Το ίδιο ισχύει και για τους εφημερεύοντες καθηγητές.

 

2.       Οι διδάσκοντες καθηγητές της 1ηςώρας του ωρολογίου προγράμματος οφείλουν να παρευρίσκονται στην πρωινή σύναξη.

 

 

3.       Κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης για προσευχή, οι μαθητές προσέρχονται στις καθορισμένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση και υπακούοντας στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών. Κατά τη διάρκεια της προσευχής όλοι τηρούν κόσμια και αξιοπρεπή στάση και επιδεικνύουν τον προσήκοντα στην ιερότητα της στιγμής σεβασμό.

 

4.       Μετά την  πρωινή συγκέντρωση οι μαθητές προσέρχονται στις τάξεις τους και αναμένουν στις καθορισμένες γι? αυτούς θέσεις τους διδάσκοντες.

 

 

5.       Η πόρτα του Σχολείου κλειδώνει αμέσως μετά την πρωινή σύναξη. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης οι μαθητές γίνονται δεκτοί μόνο μετά από σχετική άδεια του Διευθυντή του Σχολείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

6.       Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την έναρξη του μαθήματος και την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, θεωρείται οπωσδήποτε απών και του καταχωρείται απουσία. Μπορεί όμως να γίνει δεκτός στην αίθουσα, για να παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση του διδάσκοντος.

 

7.       Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται άδεια μόνο από το Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του, οι απουσίες του όμως καταχωρούνται.

 

8.       Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του διδάσκοντος. Η απουσία καταχωρείται και δικαιολογείται.

 

9.       Οι θέσεις των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται από την αρχή του διδακτικού έτους από τους ίδιους τους μαθητές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται για λόγους παιδαγωγικούς με τη συναίνεση του υπεύθυνου καθηγητή. Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.).

 

10.    Ο διδάσκων έχει την υποχρέωση, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει κακές συμπεριφορές, να επιπλήξει ή ακόμη και να αποβάλει από την αίθουσα όσους μαθητές παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία.

 

11.    Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα, πηγαίνει στη Διεύθυνση του Σχολείου χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση.

 

12.    Ο μαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε συζητά με το διδάσκοντα και προσπαθούν από κοινού, στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το προκύψαν πρόβλημα με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του και με τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.

 

13.    Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες, φροντίζουν να μην παρενοχλούν με τις δραστηριότητές τους όσους κάνουν μάθημα.

 

14.    Το κουδούνι για διάλειμμα δε σημαίνει άμεση διακοπή του μαθήματος. Οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα μετά το πέρας της διαδικασίας.

 

15.    Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας  δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών.

 

16.    Οι μαθητές στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα απουσιολόγου, τα εκτελούν με ευσυνειδησία και συνέπεια και φέρουν ευθύνη για κάθε τι που οφείλεται στην παραμέλησή τους.

 

17.    Απαγορεύεται αυστηρά, για λόγους ασφάλειας, η έξοδος των μαθητών από το προαύλιο του Σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή του νόμιμου ανα­πληρωτή του.

 

18.    Το Σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών και για τη συμπεριφορά τους. Γι? αυτόν το λόγο τους ειδοποιεί και για τη σοβαρότητα και συχνότητα των παραπτωμάτων τους.

 

19.    Ο μαθητής που αποβάλλεται επανέρχεται μετά τη λήξη της ποινής του στο Σχολείο με το γονέα ή τον κηδεμόνα του. 

 

20.    Οι εφημερεύοντες καθηγητές ευρίσκονται στα διαλείμματα στις καθορισμένες θέσεις τους  και παρακολουθούν όσα γίνονται στο προαύλιο.         

 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 

1.       Δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας, σε οποιοδήποτε εξωσχολικό πρόσωπο, εκτός από τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών  η είσοδος στο χώρο του  Σχολείου.

2.     Η εμφάνιση - αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα, η «αντικειμενική» ευπρέπεια και η ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Σύμφωνα με αυτά, οι μαθητές έχουν χρέος να αποφεύγουν τις ακρότητες και κάθε τι το εξεζητημένο στην εμφάνιση (κόμμωση, ντύσιμο, κοσμήματα κλπ.).

3.       Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου και η χρήση κινητών τηλεφώνων.

4.       Η οποιαδήποτε φθορά της σχολικής περιουσίας εκτός από την τιμωρία συνεπάγεται και την οικονομική επιβάρυνση του υπαίτιου για την αποκατάστασή της. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσδιορισμού του υπαιτίου, η ζημία επιβαρύνει το ταμείο της Μαθητικής Κοινότητας.

5.       Χρέος λοιπόν όλων  αποτελεί η συνεπής τήρηση των όρων καθαριότητας και την ευθύνη αναλαμβάνουν τα πενταμελή συμβούλια κάθε τμήματος και το δεκαπενταμελές του Σχολείου.

6.       Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και καθηγητών πρέπει να διακρίνει ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοκατανόηση. Δεν επιτρέπονται χειροδικίες, απρεπείς αστεϊσμοί και γενικότερα υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά.

7.       Καλό είναι οι μαθητές να μη φέρουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας, καθώς το Σχολείο δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

8.       Η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου προϋποθέτει τη συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων, με στόχο όχι μόνο την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής του.

 

Γ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

1.       Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, παρελάσεις κλπ.) και να παρίστανται στις ενημερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις με τρόπο που αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα.

2.     Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, μορφωτική επίσκεψη ή εκδρομή του Σχολείου τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία των συνοδών καθηγητών που φέρουν από το νόμο αυξημένη ευθύνη. Κατά συνέπεια, και οι μαθητές στις περιπτώσεις αυτές φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη συμπεριφο­ρά τους και κρίνονται αυστηρότατα.

3.       Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση ομάδας μαθητών Τμήματος ή Τάξης είναι απαραίτητη η έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου.

 

Δ.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

1.         Οι μαθητές του σχολείου είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο τμήματος εκπαιδευτικό και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, στον διευθυντή. 

2.         Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στον σύλλογο των καθηγητών, το 5μελές συμβούλιο του τμήματος συντάσσει έγγραφο, το οποίο παραδίδει στο διευθυντή, ο οποίος το εισάγει, αναλόγως του θέματος ή στο συμβούλιο τμήματος (διδάσκοντες καθηγητές στο συγκεκριμένο τμήμα) ή στο σύλλογο των διδασκόντων. 

3.         Το 5μελές συμβούλιο τμήματος αντιπροσωπεύει τους μαθητές του τμήματος στη διεκδίκηση οποιουδήποτε αιτήματος.

4.         Για θέματα που αφορούν όλο το σχολείο οι μαθητές αντιπροσωπεύονται από το 15μελές συμβούλιο του σχολείου. 

 

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

 

1.         Η Φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων  ανελλιπής και όχι επιλεκτική.

2.         Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών,  όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.

3.         Ο  Γονέας-Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή,  αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

4.         Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να  προσέρχεται στο σχολείο για την τακτική ενημέρωσή του σχετικά με την  επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και συμπεριφορά του μαθητή σύμφωνα με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ που ανακοινώνεται από το σχολείο.

5.         Τα δικαιολογητικά απουσιών δε δεσμεύουν το Σύλλογο διδασκόντων καθηγητών, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους της  απουσίας του μαθητή.

 

 

         Η Δ/ΝΤΡΙΑ                                                                      ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ